Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Εδώ νηπιαγωγείο! (Τα πρώτα μου βήματα στη γνώση)

Τίτλος: Τα πρώτα μου βήματα στη γνώση

Συγγραφέας: Αριάδνη Ευαγγελοπούλου

Εκδοτικός οίκος: Βιβλιοδιάπλους

Το βιβλίο αποτελείται από φύλλα εργασίας για μαθητές του νηπιαγωγείου. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας. Μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, αλλά και από γονείς των μαθητών αυτής της ηλικίας. Συγκεκριμένα, μέσα από το βιβλίο αυτό τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γραφή, τα μαθηματικά, τα σχήματα, τους αριθμούς, γνωρίζουν το περιβάλλον που ζουν, αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν αυτοπεποίθηση και σιγουριά.Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να αναπτύξουν πολύ περισσότερες δεξιότητες και ικανότητες αν τους δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα και οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια της «κρίσιμης περιόδου», αρκεί η εκπαίδευση να εκμεταλλευτεί τις «κρίσιμες περιόδους» ή τα «παράθυρα ευκαιριών», σύμφωνα με τον Gardner. Έτσι, η προσχολική εκπαίδευση αναδεικνύεται βασικός συντελεστής ανάπτυξης, ο οποίος επηρεάζει τη μετέπειτα γνωστική εξέλιξη του παιδιού. Οι μεταβολές σε όλους τους τομείς επηρεάζουν κατά πολύ την προσχολική αγωγή και το νηπιαγωγείο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλάζουν τον ρόλο, τη δομή και τη σχέση του με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αλλαγή στη φιλοσοφία του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος συνοδεύτηκε με την αλλαγή βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων, προβάλλοντας τη διαθεματικότητα ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης, σύμφωνα με την οποία η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα. Το βιβλίο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που αποδέχεται τα παιδιά σαν μικρούς εξερευνητές και σέβεται τις ανάγκες τους, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθηση, την αυτοπειθαρχία, την υπευθυνότητα, την αυτοεκτίμηση, τη θετική αυτοεικόνα τους. Εάν, λοιπόν, το ζητούμενο στο παρόν βιβλίο είναι να προσφέρει στους μαθητές νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης και αντιμετώπισης της πραγματικότητας, να δημιουργήσει τον μαθητή αλλά και τον πολίτη του αύριο, ο οποίος θα μπορεί να συμβιώνει, να συνεργάζεται αρμονικά με τον άλλον και να έχει θετική στάση απέναντι στη «διά βίου μάθηση», τότε το βιβλίο αυτό έχει πετύχει τον στόχο του.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.