Δήμος Κω: "Συνεδριάζει την Κυριακή 09/01/2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω με σκοπό την ανάδειξη προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής."

Σε ειδική μεικτή συνεδρίασηια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την ερχόμενη Κυριακή 9 Ιανουαρίου στις 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου Παναγιώτη Αβρίθη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (Ακτή Κουντουριώτη 7), την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, σε ειδική  μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

Παναγιώτης Αβρίθης

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.