«ΟΧΙ» ξανά στην ίδρυση ΚΑΕ

Επανέρχεται ξανά το θέμα που αφορά την οικονομία του νησιού και τα ΚΑΕ με τα οποία ασχολήθηκε και η προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά και το σύνολο των επιχειρήσεων του νησιού.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού ταμείου και ομόφωνα αποφάσισε ξανά να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα των ΚΑΕ (καταστήματα αφορολογήτων ειδών).

Να θυμίσουμε πως με την απόφαση του 2010 το Διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου με πρόεδρο τον κ. Γιώργο Κυρίτση είχε αποφασίσει πάλι ομόφωνα να μην παραχωρηθεί χώρος στην αίθουσα αναμονής επιβατών στο λιμένα της Κω για την λειτουργία των ΚΑΕ, όπως επίσης να μην υπογραφεί από τον Πρόεδρο το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ των ΚΑΕ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, γιατί δεν υπάρχει πλέον χώρος να διατεθεί, αφού θα μεταφερθεί η αίθουσα αναμονής επιβατών στο κεντρικό κτίριο του λιμένα της Κω και τέλος να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στο Τελωνείο Κω για ενημέρωση.

(το δελτίο τύπου στις 8 Μαρτίου του 2010)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

"Από το πρακτικό 03//8-03-2010 της συνεδρίασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ"

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Αίτηση για υπογραφή της σύμβασης για την λειτουργία ΚΑΕ στο λιμένα Κω »

Σήμερα στις 8 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία του, ύστερα από την υπ' αριθ. 148(εξ)/02-03-2010 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν.3463/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαπίστωσε ότι, σε σύνολο δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος

2. Γερασκλής Δαυίδ

3. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ

4. Μπίλλης Στέργος

5. Μπαλάσας Εμμανουήλ

6. Θεοφιλίδης Ιωάννης

7. Πινακίδης Απόστολος

8. Βαρκάς Θεοδόσης

9. Σεφεριάδης Γεώργιος

10. Γεωργιάδης Στέφανος

1. Σταυριανός Νικόλαος

2. Καρακωνσταντίνου Νικόλαος

3. Κονταράτος Πανορμίτης

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα & αιτιολογημένα δεν προσήλθαν

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε, και η υπάλληλος του ΔΛΤ ΚΩ κ. Καλοξύλου Αγγελική, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και η Διευθύντρια του Γραφείου Γραμματείας Δημάρχου Κω κ. Τσιρπανλή Γεωργία , ως ακροατής.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΘΕΜΑ:24ο

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης πήρε το λόγο και ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω των πρωτοφανών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο νησί μας στις αρχές του έτους 2010, είχε σαν αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του στεγάστρου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους επιβάτες ως χώρος αναμονής. Αναγκαστικά λοιπόν θα μεταφερθεί ο χώρος αναμονής των επιβατών στο κεντρικό κτίριο του Λιμένα Κω, οπότε δεν θα υπάρξει πλέον χώρος για την λειτουργία των ΚΑΕ.

Εξάλλου στο χώρο της αίθουσας αναμονής επιβατών υπάρχουν ήδη τα κατασχεμένα πράγματα του προηγούμενου ενοικιαστή της καφετέριας και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, αφού τα ΚΑΕ θα καταλάβουν επιπλέον χώρο για τη στέγαση και την λειτουργία τους. Τους καλοκαιρινούς μήνες που η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη, θα χρειαστούν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για την αναμονή του κοινού. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον να παραχωρηθεί στα ΚΑΕ χώρος.

Ο Πρόεδρος τέλος πρότεινε να μην παραχωρηθεί χώρος και να μην υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των ΚΑΕ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους συναδέλφους του προκειμένου να εκφράσουν τις θέσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν ότι προέχει η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και μέχρι να δημοπρατηθεί το έργο για την κατασκευή νέου στεγάστρου στο λιμένα της Κω, όπου θα μπορούν να περιμένουν οι επιβάτες για τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων, δεν θα παραχωρηθεί χώρος στα ΚΑΕ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση του θέματος και έθεσε την πρόταση σε ψηφοφορία.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

1.Την εισήγηση του Προέδρου

2.Την υπ. Αριθμό 103/08 απόφαση του Δ.Σ του ΔΛΤ Κω.

3.Τις διατάξεις του Ν.3463/06.

4.Την υπ. Αριθμό Κ3356/25/Γ/0019 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών (ΦΕΚ 1720/27-08-08).

5.Την από 5-8-09 επιστολή των ΚΑΕ Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να μην παραχωρηθεί χώρος στην αίθουσα αναμονής επιβατών στο λιμένα της Κω για την λειτουργία των ΚΑΕ.

2. Να μην υπογραφεί από τον Πρόεδρο το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ των ΚΑΕ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, γιατί δεν υπάρχει πλέον χώρος να διατεθεί, αφού θα μεταφερθεί η αίθουσα αναμονής επιβατών στο κεντρικό κτίριο του λιμένα της Κω.

3. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στο Τελωνείο Κω για ενημέρωση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Κυρίτσης Γεώργιος

Γερασκλής Δαυίδ

Μπίλλης Στέργος

Μπαλάσας Εμμανουήλ

Γεωργιάδης Στέφανος

Θεοφιλίδης Ιωάννης

Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ

Πινακίδης Απόστολος

Βαρκάς Θεοδόσης

Σεφεριάδης Γεώργιος

1 Σχόλιο

Σχολίασε
  1. πριν 8 χρόνια ΕΓΩ ΡΩΤΑΩ ΑΠΛΩΣ

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΝΤΑ ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ????????????????

    Απάντησε

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.