Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Πέμπτη 14/10.

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή  της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020,  426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020  και 643 με ΑΠ  69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Διάθεση στεγασμένου χώρου προς ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ , έπειτα από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2083/ 29.9.2021 σχετικό αίτημα, του Επόπτη ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ.
  2. Έγκριση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2071/28.9.2021 αιτήματος συνεργασίας και παραχώρησης χώρου του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω.
  3. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης.
  4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
  5. Παροχή έκπτωσης στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 662/2.4.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό.
  6. Αποδοχή δωρεάς.
  7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
  8. Ψήφιση Πιστώσεων.
  9. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για τις υπ’ αριθμόν 94 και 100/2021 Αποφάσεις Προέδρου.
  10. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ σχετικά με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2129/ 07.2021 έγγραφο της Προέδρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

 

ΤΕΛΛΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.