Ερώτηση προς την Επιτροπή για την υποστήριξη των αγροτών στα νησιά του Αιγαίου

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης» - Ευρωβουλευτής (Ελληνική Λύση / ECR)
Θέμα: Υποστήριξη αγροτών στα νησιά του Αιγαίου
Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος
«Φραγκούλης», έλαβε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το αίτημά του για
άμεση υποστήριξη των αγροτών στα νησιά του Αιγαίου. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων,
κύριος Πάολο Τζεντιλόνι, αν και αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα και τα προβλήματα του αγροτικού
κόσμου, αρνείται να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις.
Ο Εμμανουήλ Φράγκος κάλεσε την Επιτροπή να δώσει μια οικονομική ανάσα στους αγρότες,
που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αβεβαιότητα των ανατιμήσεων και της απορρύθμισης της
αγροτικής αγοράς. Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ζήτησε συγκεκριμένα από την
Κομισιόν την επέκταση και για την Κρήτη, της νέας Οδηγίας υπέρ της μείωσης φόρου έως 30%
στα νησιά του Αιγαίου από το 2025. Ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομικών αρνείται κάθε ελάφρυνση
φορολογίας και δεν δέχεται την Κρήτη και την Εύβοια στο ειδικό καθεστώς.
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατήγγειλε ότι η νέα νομοθεσία στην Ελλάδα για τις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων, θα επιβαρύνει τους
παραγωγούς και εμπόρους αγροτικών προϊόντων στα νησιά, με αύξηση κόστους μεταφοράς
έως και 30%. Δυστυχώς ο Επίτροπος Τζεντιλόνι, με την απάντησή του δεν αφήνει κανένα
περιθώριο επιδότησης και ενίσχυσης των αγροτών και εμμέσως επιρρίπτει ευθύνες στην
Ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), το οποίο
προβλέπει «ψίχουλα» για τον σκοπό αυτό. Δυστυχώς, οι αγρότες για ακόμα μια φορά
λαμβάνουν μόνο υποσχέσεις χωρίς οικονομικό αντίκρισμα!
* Επισυνάπτεται η απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Πάολο Τζεντιλόνι, και η
ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001581/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)
Θέμα: Υποστήριξη των αγροτών στα νησιά του Αιγαίου
Η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθ. Γ5/353651/2021 - ΦΕΚ6238/Β/27-12-2021)
σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία
φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις, φαίνεται ότι θα επιβαρύνει επιπλέον τους παραγωγούς
και εμπόρους αγροτικών προϊόντων στα νησιά.
Η Κρήτη θα πληγεί άμεσα καθώς με την ΚΥΑ θα επέλθει αύξηση στο κόστος μεταφοράς έως και 30%.
Αποδεδειγμένα, οι παραγωγοί/έμποροι αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα διαφορετική, μη ευνοϊκή
μεταχείριση σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Σημειώνεται ότι μόνο το 8% των Ελλήνων
αγροτών συμμετέχει σε κάποιο συνεταιρισμό, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική
επιβάρυνση για την προώθηση των προϊόντων, μικρότερη παραγωγικότητα, και μειωμένη πρόσβαση
σε προγράμματα και αποτελεσματικότητα.
Πρόσφατη μελέτη1 κατέδειξε ότι τα μικρά νησιά του Αιγαίου πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει
μέσω των προγραμμάτων POSEI και SAI την περίοδο 2015-2019. Χωρίς τα προγράμματα αυτά,
πολλοί αγρότες θα είχαν εγκαταλείψει το επάγγελμα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Βάσει των ανωτέρω, σχεδιάζει να επεκτείνει και στην Κρήτη τη νέα οδηγία υπέρ της μείωσης
φόρου έως 30% στα νησιά του Αιγαίου από το 2025;
2. Κατόπιν της ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής καταστροφής στην Εύβοια, και λαμβάνοντας
υπόψη τα αλλεπάλληλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη, εξετάζει την ένταξη Εύβοιας και
Κρήτης στα προγράμματα POSEI και SAI έστω για χρονικά ορισμένη περίοδο;
3. Παρέχεται η δυνατότητα για ακόμα πιο γενναία κίνητρα, ώστε να ενταχθούν οι παραγωγοί των
νησιών σε συνεταιρισμούς, και για προώθηση περαιτέρω συνεργειών στις μεταφορές;

 

EL
E-001581/2022
Απάντηση του κ. Gentiloni
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(16.6.2022)
1. Οι νέοι κανόνες για τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι οποίοι
θεσπίστηκαν πρόσφατα και τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 Απριλίου 2022, επιτρέπουν στην
Ελλάδα να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και
στα νησιά Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος συντελεστές έως 30 %
χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική
Ελλάδα. Ωστόσο, η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο και η Επιτροπή δεν
έχει επί του παρόντος σχέδια για περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τους
συντελεστές ΦΠΑ.
2. Το καθεστώς ειδικών μέτρων στον γεωργικό τομέα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου1
θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται από την ιδιαίτερη
γεωγραφική τους θέση. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η απόσταση από τις αγορές
συνεπάγονται περιορισμούς για τους οικονομικούς φορείς και τους παραγωγούς τους. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες και οι παραγωγοί πάσχουν από «διπλό νησιωτικό
χαρακτήρα», δηλαδή ο εφοδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω άλλων νησιών.
Τα προβλήματα οξύνονται από το μικρό μέγεθος των νησιών. Η κατάσταση της Κρήτης και
της Εύβοιας είναι πολύ διαφορετική. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί το
καθεστώς στα δύο αυτά νησιά. Όσον αφορά το πρόγραμμα POSEI2, αφορά μόνο τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-20223
στηρίζει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Το ποσό που διατίθεται για
τέτοιες δράσεις στην πλέον πρόσφατη έκδοση του ΠΑΑ ανέρχεται σε 25 εκατ. EUR.
Ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς των νησιών να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες.

φωτο: Αγρότες / pixabay

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.