Δήμος Κω: "Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης."

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, στις 18:00,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ 497 Α Γαιών Πυλίου επιφάνειας 23.790 τ.μ και με Κ.Μ 503 Β Γαιών Πυλίου επιφάνειας 10.810 τ.μ για την ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω.
  2. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021).
  3. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού  Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού,  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021.
  4. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας.
  5. Λήψη απόφασης για την κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας».

 

 

Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.