ΓΔΕΕ: Ανταγωνισμός: απορρίπτεται η προσφυγή της Meta Platforms Ireland (όμιλος Facebook) κατά αιτήσεως της Επιτροπής για την κοινοποίηση εγγράφων που προσδιορίζονται με τη χρήση όρων αναζήτησης (Απόφαση Τ-451/20).

Ανταγωνισμός: απορρίπτεται η προσφυγή της Meta Platforms Ireland (όμιλος Facebook) κατά αιτήσεως της Επιτροπής για την κοινοποίηση εγγράφων που προσδιορίζονται με τη χρήση όρων αναζήτησης. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, η Meta Platforms Ireland δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι η αίτηση διαβιβάσεως εγγράφων τα οποία θα έπρεπε να προσδιοριστούν με τη χρήση όρων αναζήτησης έβαινε πέραν του αναγκαίου μέτρου και ότι η προστασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν διασφαλιζόταν επαρκώς με τη δημιουργία εικονικής αίθουσας δεδομένων.

(Απόφαση στην υπόθεση T‑451/20 | Meta Platforms Ireland κατά Επιτροπής)

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.