ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ ΛΙΝΟΠΟΤΙ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ ΛΙΝΟΠΟΤΙ