Αποτελέσματα του αγώνα Τοξοβολίας στην ΚΩ 10-11 Σεπτεμβρίου 2022